Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

У державному архіві створено новий фонд – благодійний Фонд “Соломія”

Благодійний Фонд “Соломія” є місцевою благодійною організацією, яка об’єднує фізичних та юридичних осіб з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій громадян.

Фонд створений на установчих зборах 26 березня 2001 року на честь славетної української співачки, уродженки Тернопілля - Соломії Крушельницької. Членами зборів було прийнято перший Статут Фонду, який зареєстрований Тернопільським обласним управлінням юстиції 23 квітня 2001 року за № 040.

Благодійний Фонд “Соломія” є недержавною громадською організацією, що забезпечує свою діяльність за рахунок благодійних внесків фізичних і юридичних осіб.

У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, Законом України “Про благодійництво та благодійні організації”, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, і Статутом. Діяльність Фонду поширюється на територію Тернопільської області.

Фонд має право юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, емблему, іншу символіку та атрибутику, зразки якої затверджувалися правлінням Фонду.

Предметом діяльності Фонду є залучення широких верств населення до дійової участі у відродженні та розвитку національної культури та надання матеріальної допомоги талановитій молоді у її творчому становленні, отриманні високої професійної освіти.

Метою діяльності Фонду є сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програми національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості, охороні і збереженню культурної спадщини, надання допомоги вчителям, вченим, талановитій творчій молоді.

Подкович М.М., головою благодійного Фонду “Соломія”, до державного архіву Тернопільської області було передано пласт неупорядкованих документів, що відклалися під час діяльності Товариства за 1973, 2001-2011 роки.

У 2017 році працівниками відділу формування Національного архівного фонду та діловодства проведено науково-технічне опрацювання переданих документів Фонду.

Із документів і матеріалів, переданих до державного архіву області, працівниками відділу формування НАФ та діловодства сформовано 15 (п’ятнадцять) справ постійного зберігання за 1973, 2001 - 2011 роки.

В опис справ постійного зберігання включено документи, що висвітлюють основну діяльність Фонду: протоколи установчих, звітно-виборних зборів, засідань правління Ради з додатками до них, Статут Фонду (2001), копії реєстраційних документів Фонду.

До складу протоколів увійшли буклети, запрошення, програми святкування 130 та 135-річчя від дня народження С. Крушельницької, та з нагоди 5-их та 10-их роковин діяльності Фонду, проведення конкурсів молодих виконавців, благодійних концертів для збору коштів на встановлення пам’ятника видатній співачці, звіти про надходження благодійних внесків та аналізи витрачання цих коштів, .

А також у фонді є грамота від Тернопільської та міської організацій НДП, якою нагороджена Подкович Марта Михайлівна, голова благодійного Фонду “Соломія” за сумлінну працю, значний особистий внесок у розбудову Фонду та з нагоди 5-ої річниці з часу заснування Фонду.

Цікавою для дослідників буде збірка документів, яка розповість про визначення місця розташування, встановлення і відкриття пам’ятника С. Крушельницькій, видатній українській співачці ХХ століття, у місті Тернополі. До збірки включено світлини ескізних проектів пам’ятника С. Крушельницькій та його відкриття.

Також у фонд включено окремі примірники газети “Соломія”, всеукраїнського культурно-мистецького видання за 2003-2007 роки.

Є у фонді листи організацій до голови Фонду з проханням надати спонсорську допомогу та календарик із світлиною зразкового художнього фольклорного гурту “Колодіївські забави” на 2006 рік.

Збірка публікацій статей, інформацій у періодичній пресі розповість про Соломію Крушельницьку та встановлення пам’ятника видатній співачці у місті Тернополі.

Справи в описі систематизовано за хронологічною ознакою, у межах року- за номінальною.

Документальні матеріали створеного архівного фонду є цінним джерелом для вивчення історії створення та діяльності благодійного Фонду “Соломія”.

Головний спеціаліст М.З.Романишин