Developed in conjunction with Joomla extensions.

Державний архів Тернопільської області
Ukrainian English Polish Russian

Нові надходження до Державного архіву Тернопільської області

Тернопільське суспільно-культурне товариство «Надсяння» — товариство, що об'єднує українців Тернопільщини, яких примусово переселили (депортували) 1945-1946 із басейну р. Сян (колишні Ліський, Перемиський, Ярославський та Любачівський повіти Польщі).
Суспільно-культурне товариство “Надсяння” – самодіяльна громадська організація, яка діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства та Статуту. Товариство взаємодіє з державними та профспілковими органами, громадсько-політичними, культурно-освітніми, мистецькими, науковими установами та іншими організаціями.


Основна мета діяльності — збереження та розвиток культурних надбань українців Надсяння, їх популяризація серед громадськості; організація тематичних наукових конференцій, лекцій, виставок, виступів у ЗМІ; налагодження творчих та культурних зв’язків з українськими громадянами у Польщі і, зокрема, в Надсянні (Перемишльським та Ярославським відділами Об’єднань українців у Польщі, школами, культурно-освітніми закладами тощо); сприяння активізації їх діяльності шляхом обміну делегаціями, творчими та виконавськими колективами, виставками, літературою; налагодження контактів з українською діаспорою – вихідцями з Надсяння; сприяння відновленню та збереженню пам’яток української архітектури, літератури та мистецтва на території Польщі.
Тернопільське суспільно-культурне товариство “Надсяння” засноване на установчих зборах 20 червня 1993 року. Членами зборів було прийнято перший Статут Товариства, який зареєстрований управлінням юстиції Тернопільської облдержадміністрації 08 вересня 1993 року за № 34.
Товариство має статус юридичної особи, круглу печатку, штамп і бланк із своїм найменуванням, власну емблему, зареєстровану в установленому порядку та поточні рахунки в банківських установах.
Осередки товариства є в місті Тернополі, Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Збаразькому, Підволочиському, Теребовлянському, Чортківському та інших районах області.
Товариство співпрацює з Перемиським відділенням Об'єднання українців Польщі. Члени товариства щорічно беруть участь в урочистостях, присвячених вшануванню пам'яті борців за волю України (вояків УГА, УНР, УПА), похованих у с. Пикуличі, родин, замордованих у с. Павлокома поблизу м. Перемишль (Польща) та автора музики гімну «Ще не вмерла Україна» М. Вербицького, уродженця Надсяння; відвідують свої колишні оселі, впорядковують могили рідних. Товариство підтримує контакти з українською початковою школою та ліцеєм імені М. Шашкевича в Перемишлі.
Свинком Й.М., головою Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння” (1996-2008), до державного архіву Тернопільської області було передано пласт неупорядкованих документів, що відклалися під час діяльності Товариства за 1993-2015 роки.
У 2017 році працівниками відділу формування Національного архівного фонду та діловодства проведено науково-технічне опрацювання переданих документів Товариства.
Із документів і матеріалів, переданих до державного архіву області, працівниками відділу формування НАФ та діловодства сформовано 57 (п’ятдесят сім) справ постійного зберігання за 1993 - 2015 роки.
В опис справ постійного зберігання включено документи, що висвітлюють основну діяльність Товариства та його осередків: протоколи установчих зборів, конференцій, загальних та звітно-виборних зборів, засідань Ради Товариства, Статут Товариства (1993), протоколи загальних зборів громадян міст і сіл Тернопільської області щодо створення осередків товариства “Надсяння”, звіти про роботу та довідки-характеристики Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння”, а також протокол спільної конференції Тернопільських обласних товариств “Холмщина”, “Лемківщина”, “Надсяння” та “Любачівщина”.
Списки ради, активу та членів Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння” та осередків у районах дозволять дослідникам ознайомитися із членами Товариства та осередків.
До фонду увійшли списки повністю зруйнованих сіл та сіл, в яких збереглося від трьох до двадцяти хат, на території Перемишльського Передгір’я (Польща); списки назв населених пунктів Тернопільської області, у які було переселено українські родини (вказано кількість родин) з Польщі (вказано назви польських населених пунктів) у 1945-1946 роках; списки депортованих українців у Тернопільську область з території Польщі у 1944-1946 роках для оформлення закордонного паспорта.
Про трагедію у селі Павлокома (Польща) розповість збірка документів, куди увійшли спогади свідків трагедії, списки родин, замордованих у селі 03-08 березня 1945 року (із зазначенням числа осіб у родинах).
Є у фонді такі збірки документів: про історію Перемишля (Польща), його сьогодення та перспективи; публікацій статей і фрагментів статей про взаємовідносини України і Польщі (українською та польською мовами), опублікованих у засобах масової інформації; про проведення Світового Конгресу українців Холмщини і Підляшшя у місті Рівне; світлин, запрошень, програм, буклетів про участь членів Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння” в урочистостях з нагоди пам’ятних дат в Україні та Польщі.
Цікавою для дослідників буде і збірка документів, яка розповість про Вербицького Михайла та Чубинського Павла, авторів національного гімну України “Ще не вмерла Україна”.
Також до фонду включено лист Свинка Й.М., голови Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння”, до Квасневського О., Президента Республіки Польща, і Кучми Л., Президента України, з проханнями розсекретити місця поховання членів ОУН і УПА, зокрема, Національного Героя України – Петра Федоріва (Дальнича), та перезахоронити їх за християнськими звичаями у селі Криве Козівського району Тернопільської області; та лист-прохання Генеральному консулу Республіки Польща у місті Києві дозволити одноразовий перехід українсько-польського кордону для членів товариства “Надсяння”, уродженців Польщі, для впорядкування могил рідних і відвідання родин.
У фонді відклалися примірники бюлетеня Спілки українців-політв’язнів у Польщі (2003) та українського тижневика “Наше слово”, які випускаються у Польщі українською мовою.
Справи в описі систематизовано за хронологічною ознакою, у межах року- за номінальною.
Документальні матеріали створеного архівного фонду є цінним джерелом для вивчення історії створення та діяльності Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння”.
Державний архів Тернопільської області щиро вдячний Свинку Й.М. та всім членам Тернопільського суспільно-культурного товариства “Надсяння” за надані документальні матеріали та сподівається на подальшу співпрацю у справі поповнення архівного фонду новими документами.


Головний спеціаліст М.З.Романишин